TQ-G5悬臂梁式称重传感器

编号:10230
查看:
发布:2018-08-30

TQ-G5悬臂梁式称重传感器采用优质合金钢,表面镀镍,安装高度低,长期稳定性好,结构紧凑,防爆性能高。 TQ-G5悬臂梁式称重传感器适用于地上衡、建材配料等各种配料称重控制。 


拨打电话
Call
在线咨询
Service


产品特点:TQ-G5悬臂梁式称重传感器采用优质合金钢,表面镀镍,安装高度低,长期稳定性好,结构紧凑,防爆性能高。

产品用途:TQ-G5悬臂梁式称重传感器适用于地上衡、建材配料等各种配料称重控制。

量程:5kN(500kg)10kN(1t)20kN(2t)30kN(3t)

技术参数及外形尺寸:

序号

产品技术参数

1

额定载荷

0.5-3t

2

综合精度

0.02%F.S

3

灵敏度

2.0mV/V

4

零点输出

±1%F.S

5

输入阻抗

381±4Ω

6

输出阻抗

350±1Ω

7

绝缘阻抗

5000MΩ

8

补偿温度范围

-10~40

9

适用温度范围

-20~65

10

安全过载

150F.S

11

极限载荷

300%F.S

12

材质

合金钢

13

激励电压

10V(DC)

14

密封等级

IP67

15

电缆

3m

16

接线方式

见产品合格证

量程

ΦA1

ΦA2

ΦA3

B

C

D

E

F1

F2

G

H

I

J

0.5t

16

22

12.5

57.8

30.2

35

133.4

25.4

76.2

15.4

22

17

55.3

1t

16

22

12.5

58.2

36.6

36.6

137

25.4

76.2

18.4

23.7

17

54.6

2t

16

22

12.5

58.2

36.6

36.6

137

25.4

76.2

18.4

23

17

55.3

3t

16test203316.com